fbpx

FÅ MAKSIMAL EFFEKT AF DIN SYGEFRAVÆRSSTRATEGI

På dette onlineforløb bliver du holdt til ilden, så du kommer til at arbejde så systematisk som de virksomheder, der har den største succes med at reducere sygefraværet – du får adgang til omfattende inspirationsmateriale, der gør det meget lettere at formulere overbevisende svar på, hvorfor og hvordan I vil nedbringe sygefraværet. Du kommer til at arbejde med:

 • Hvordan du får optimal mulighed for at reducere sygefraværet – på en ”ordentlig” og gennemsigtig måde, som både ledere og medarbejdere bakker op om
 • Hvilke 10 emner, der skal indgå i en sygefraværsstrategi, som du er nødt til at forholde dig til for at få størst effekt af din strategi
 • Adgang til en systematisk trin-for-trin struktur, der giver din virksomhed optimal og hurtigere effekt, og som gør det ”let” selvom du ikke tidligere har arbejdet systematisk med sygefravær
 • 55 skarpe spørgsmål, der skærper din bevidsthed om behovet for at arbejde systematisk med sygefravær
 • Masser af inspiration og eksempler til hvert spørgsmål – lige til at bruge
 • Korte lydfiler til hvert kapitel med vejledning og inspiration, så du spores ind på emnerne
 • Hvilke redskaber, der passer bedst til din virksomhed eller afdeling– få knapt 40 konkrete eksempler på, hvordan I systematisk forebygger sygefravær, holder gang i dialogen, når en medarbejder sygemelder sig, eller der er brug for at sætte det lange lys på for at få sygemeldte godt tilbage i jobbet
 • Let online adgang – tilpasset alle enheder (computer, smartphone og tablet), så du kan arbejde med det, uanset hvor du er – eller i en snæver vending bruge det som opslagsværk

 

 

 

DIN VIRKSOMHEDS OMKOSTNINGER VED SYGEFRAVÆR

Prøv at beregne din årlige udgift til sygefravær.

Bemærk, at beregningen er et skøn, da en korrekt beregning vil kræve kendskab til en række faktuelle informationer om din virksomhed.
[CP_CALCULATED_FIELDS id=”8″]

Arbejder du så systematisk med at nedbringe sygefraværet?

At nedbringe sygefravær handler ikke om at være ”hård” over for medarbejderne og jage dem, så de ikke tør melde sig syge. At få sygefraværet ned handler om at arbejde systematisk med medarbejdernes fremmøde.

Og hvad vil dét så sige? At arbejde systematisk er at arbejde, sådan at ledere og medarbejdere i din virksomhed selv forstår behovet for at bidrage til, at flere medarbejdere møder på jobbet hver dag.

Et systematisk arbejde med sygefravær:

 • Er den strategiske indsats, som ledere og medarbejdere oplever er retfærdig, og som de får lyst til at være en del af
 • Får ledere og medarbejdere til at trives så godt i jobbet, at de stopper med at læse jobannoncer, så snart de har fri!
 • Sikrer bedre service til din virksomheds kunder (bedre kvalitet og leveringssikkerhed), fordi flere medarbejdere møder på jobbet hver dag
 • Giver politikerne, bestyrelsen eller ledelsen de økonomiske besparelser, som de forventer

 

Lyder det som et utopisk scenarie? Det er det ikke. Det er en systematik, og du kan lære den.

I dette onlineprodukt lærer du over 10 kapitler om alle de temaer, der (tilsammen) giver din virksomhed maksimal effekt af jeres indsats for at nedbringe medarbejdernes sygefravær. Step-by-step introduceres du til eller får genopfrisket de strategiske, taktiske og operationelle spørgsmål, som du og din virksomhed SKAL have et klokkeklart svar på.

Ja, svar – som i ”Vi gør […..], fordi det er vores vurdering, at det bedst vil nedbringe sygefraværet, forbedre trivsel og samtidig spare virksomheden penge, så vi kan yde bedre service for vores kunder!” (eller borgere, hvis du er i en offentlig virksomhed)!

For det er målet med enhver sygefraværsstrategi – nemlig i endnu højere grad at kunne give omsorg i hjemmeplejen. Eller sikre læring hos elever og studerende. Eller producere varer og ydelser til vores kunder – alt efter hvad vi ”lever af”!

For at det kan ske, skal du hjælpe din virksomheds ledere og medarbejdere med at forebygge sygefravær i det omfang, det overhovedet lader sig gøre, og du skal få dem til at arbejde systematisk og professionelt hver gang, en medarbejder melder sig syg. Du skal have dem til at GØRE noget, handle, tage action.

 • De skal være bevidste. De skal være systematiske. De skal være gennemsigtige.
 • De skal få lyst til at gøre noget anderledes end FØR, de blev (inddraget i udviklingen eller justeringen af og) introduceret til din sygefraværstrategi. For eksempel så personalelederen Pia inviterer medarbejderen Morten ind til en uformel snak, fordi han flere dage i træk virker meget anderledes, end han plejer – frem for lige at se tiden an (i lang tid). Eller at medarbejderen Marie selv griber fat i lederen Lars og fortæller, at hun ikke føler, hun kan blive ved med at tage ekstra opgaver, uden at det stresser hende…. Selvom hun normalt sætter en ære i at leve op til chefens forventninger.

 

Jeg lover stor værdi af din investering, hvis du er …

 • Ejer / leder i en privat virksomhed
 • Ansat med ansvar for HR, nedbringelse af sygefravær, trivsel eller arbejdsmiljø i en offentlig eller privat virksomhed
 • Ansat med ansvar for økonomi eller styrkelse af produktiviteten i en offentlig eller privat virksomhed
 • Leder af en afdeling i en offentlig virksomhed (kommune, region eller i staten)
 • Eller bare nysgerrig efter at lære, hvordan du kan hjælpe andre med at arbejde systematisk med at forebygge og håndtere sygefravær – og dermed nedbringe sygefraværet, spare penge og styrke tiltrækning og fastholdelse af attraktive medarbejdere.

 

Efter at have brugt "Ned med sygefraværet - op med forretningen" har du...>

 • En knivskarp forståelse for, hvad en effektiv sygefraværsstrategi er, hvilke resultater det kan generere i din virksomhed – og hvordan.
 • En konkret handleplan for at implementere din sygefraværsstrategi, der er så gennemsigtig, at alle i din virksomhed eller afdeling ved, hvad der forventes af dem, hvornår og hvordan – så der kommer ”arbejdsro”.
 • Øget din virksomheds eller afdelings mulighed betragteligt for at reducere sygefraværet på en ”ordentlig måde” – som både ledere, medarbejdere, politikere, bestyrelse og topledelsen helhjertet vil bakke op om.
 • En vejviser til at spare penge, forbedre trivsel eller for at forbedre produktivitetet – alt efter hvilken vision for fremtiden, der driver din virksomhed eller afdeling.

 

RESULTAT:

MÅLRETTET SYGEFRAVÆRS-STRATEGI TILPASSET DIN VIRKSOMHED

Det siger brugerne

Ned med sygefraværet – op med forretningen er et dejligt logisk system. Systematikken er rigtig god og med inspirationsboksene bliver vi holdt fast i, at vi skal hele vejen rundt om vores sygefraværssituation.

Vi har fået lavet en selvanalyse, så vi meget bedre kan se fremad. Myterne er pillet fra hinanden, og vi er blevet klogere på, hvilke faggrupper eller afdelinger der har flest syge.

Det har faktisk inspireret os til at grave yderligere i vores data og lave alle mulige udtræk. Blandt andet hvor chokerende mange medarbejdertimer, der hvert år forsvinder på grund af sygefravær.

Vi har fået et helt andet syn på vores sygefraværsstatistik og er gået fra formodning til fakta. Det er meget lettere at sætte målrettet ind der, hvor udfordringerne er størst.

I forhold til at skulle mødes med forvaltningen står vi nu meget stærkere. Vi er blevet skarpere i vores argumentation for, hvorfor vores sygefravær ser ud som det gør, og hvordan vi bevidst arbejder på at reducere det.

Sygefraværsstrategien er også et rigtig godt redskab til at have en drøftelse med vores medarbejder gennem system-MED og afdelingslederne om, hvad vi i fællesskab kan gøre for at forebygge sygefraværet og begrænse, det vi kan.

Vi har prioriteret at bruge en del tid på at arbejde med systemet. Men det er en billig investering i forhold til, hvor meget vi selv kan klare uden ekstern hjælp.

Som organisation har vi fået et større overblik, men det er faktisk medarbejderne, der får mest ud af, at vi arbejder systematisk med sygefraværet.

Hvis vi som arbejdsplads arbejder hurtigt og systematisk, er risikoen for at medarbejdere ved langt sygefravær mister retten til sygedagpenge meget mindre. Det er ordentlighed for os.”  

Logo Esbjerg Kommune

 Lone Stengaard og Yvonne Kold Kristiansen
 Centerleder og konsulent, Socialt Rehabiliteringscenter, Esbjerg  Kommune

 

”Det er et rigtig fint system til at understøtte vores arbejde med sygefravær.

Det hjælper os til at slibe saven, så vi bliver endnu skarpere på, hvordan vi her hos os vil arbejde med sygefraværet. Region Syddanmark har allerede en masse redskaber, som vi lader os inspirere af, men med systemet får vi skærpet fokus lokalt.

Vi får hjælp til at blive præcise om, hvilke af de mange redskaber vi helt konkret vil anvende og hvornår.

Systemet er oplagt at bruge af afdelingsledere, da der er så mange ting omkring sygefravær, der hører under ledelse. Men det skal selvfølgelig foregå i samspil med medarbejderne, og det lægger ”Ned med sygefraværet – op med forretningen” også tydeligt op til.”

 

Region Syddanmark logo

 Mette Aagaard Bjergmark
 Centerchef, Den Regionale Tandpleje, Region Syddanmark

 

 

”Ned med sygefraværet – op med forretningen” er nemt og intuitivt at arbejde med, og der er rigeligt med inspirationsmuligheder indbygget i systemet til at hjælpe dem, der arbejder med det.

 Det bedste ved værktøjet er, at det synliggør over for virksomhedens medarbejdere og ledelse, hvad sygefraværet har af betydning, både over for kunder og virksomheden (leveringssikkerhed, økonomi etc.) men også over for de kollegaer, der ofte må belastes yderligere, når en kollega lægger sig syg. 

En sygefraværsstrategi var ikke det første vi umiddelbart havde i tankerne, når vi talte om strategier, men det har været et ”wake up call”, efterhånden som vi arbejdede os igennem sygefraværsstrategiværktøjet.

Værktøjet har, ud over at sætte ord på de udfordringer vi har mht. sygefravær, givet os et fundament til at kunne strukturere og organisere det daglige arbejder med sygefraværet i samarbejdsudvalget, arbejdsmiljøorganisationen og i trivselsgruppens arbejdet.

For at kunne forebygge sygefravær, skabe bedre trivsel og sundhed, har værktøjet givet os et bedre overblik over de indsatsområder vi uundgåeligt kommer til at arbejde med.

Det er oplagt at det er en HR- afdeling i større organisationer, der vil kunne drage stor nytte af værktøjet, men alle der i dagligdagen er i berøring med sygefraværspolitikker, fra topledelse, mellemledelse til div. udvalg, vil kunne finde værktøjet yderst anvendeligt.

Men selv mindre virksomheder uden deciderede HR-personaler, eller i virksomheder hvor der arbejdes afdelingsvis, vil systemet kunne anvendes.”

Schur

 Allan Laursen
Fabrikschef, Schur Pack Denmark A/S

 

 

“Ned med sygefraværet – op med forretningen” er et flot koncept for at reducere sygefraværet på en arbejdsplads. 

Det repræsenterer netop den struktur og systematik, man kan mangle, når hverdagen presser på”.

 

 Inge Bolet
Sundhedsfaglig arbejdsmiljøkonsulent, Region Nordjylland

 

 

”Ned med sygefraværet – op med forretningen” er let forståeligt, let anvendeligt og dejligt systematisk bygget op. Det virker godt med lydfiler, der supplerer det skrevne og der er dejlige, åbne billeder der understøtter teksten godt.

De enkelte punkter giver mening. Jeg synes især, at tanken med at få identificeret selve sygefraværet, så det bliver bevidst, er rigtig godt. Man får det sammenkoblet med kulturen omkring sygefraværet, der jo virkelig skal bevidstgøres, før det kan ændres.

Det er også en rigtig god måde at blive hjulpet på vej til at lave en decideret strategi. Jeg kan virkelig godt lide selve grundprincippet, så ad den vej er der thumbs up herfra.

Det er min vurdering, at man som både ny og erfaren leder kan bruge det som en rygrad i indsatsen.”

Region Syddanmark logo

Ulla Wernberg-Møller
Afdelingsleder, Center for Traume- og Torturoverlevere, Psykiatrien i Region Syddanmark

NED MED SYGEFRAVÆRET
- OP MED FORRETNINGEN

6.995 DKK + moms